Lidová kultura v době karantén

Jsme na zkoušce v roušce (zdroj: FB Vonica)

Prý je zakázané tančit.

Je zakázaná živá hudba.

Taky je zakázané zpívat.

Ten folklór se mi provozuje dost blbě, že jo.